Kavlifondet muliggjør at Goodify kan vokse videre


Goodify har i 2019 blitt tildelt 2 millioner kroner i støtte av Kavlifondet. Støtten har konkret blitt brukt til å ansette to medarbeidere; produkteieren som skal bidra til at Goodify-appen blir en global plattform og leder for kommunikasjon og vekst, som skal sørge for at Goodify blir et globalt fenomen innen frivillig arbeid. I august startet teamet opp for fullt - og nå er de klare med en oppdatert versjon av appen og et knippe historier om gode gjerninger som har blitt utført så langt.

Daglig leder i Kavlifondet Inger Elise Iversen er ikke tvil om verdien av Goodify. - Kavlifondet støtter mange organisasjoner med høy grad av frivillighet. Goodify-appen fyller en annen type behov for gode handlinger på et mer individuelt plan ved å gjøre det lettere å både bidra frivillig og få hjelp av frivillige i hverdagen. Den kan også bidra til å redusere ensomhet og utenforskap ved at mennesker i en vanskelig situasjon slipper å stå alene, og skaper kontakt og relasjoner som vi tror gir en god effekt også utover den konkrete hjelpen som gis, sier hun.

Et steg nærmere en rausere verden

For Goodify er støtten fra Kavlifondet utrolig viktig. - Det har vært fantastisk å endelig kunne ansette et fast team, sier Kristian David Elgen, gründer og daglig leder i Goodify. - Det som startet med et par powerpoint-slides og en drøm om en bedre verden har blitt til et håndfast produkt som med støtten fra Kavlifondet og to utrolig dyktige nye medarbeidere nå er klart for lansering.

- Det er ikke tvil om at verden trenger mer godhet, fortsetter Kristian. - Vi lever i en tid der mange trenger hjelp, men det finnes også mange som ønsker å hjelpe, mennesker som kanskje ikke har tid eller mulighet til å binde seg til til noe fast. Goodify gjør det mulig å velge de oppdragene som passer den enkelte, slik at man kan hjelpe til med det man har mulighet til, når man har tid.

En lovende pilot

Han forteller at pilotfasen har vist hvor mye det å hjelpe noen andre kan bety - ikke bare for mennesket som får hjelp, men for hjelperen også. - Det å gjøre en forskjell for andre gjør noe med deg - noe som mange kanskje savner i en travel hverdag.  Bare i pilotfasen har Goodify allerede nådd et imponerende antall mennesker - 30 000 medlemmer har til sammen utført over 20 000 gode gjerninger.

Kavlifondet avgjørende

- Vi er 100 % avhengig av partnere som velger å støtte Goodify for at vi skal kunne lønne et team og få mulighet til å vokse videre som igjen kan muliggjøre nye gode gjerninger. Det at Kavlifondet har valgt å heie på Goodify er først og fremst en enorm anerkjennelse - jeg ble rett og slett rørt da jeg fikk beskjeden om at de blir med på laget. Tilskuddet vi har blitt tildelt er helt avgjørende for at vi skal få vokse videre og ta Goodify fra en vellykket pilot til et globalt initiativ.


- Å støtte oppunder frivillig arbeid har høy prioritet hos Kavlifondet. Frivillig innsats er et helt nødvendig supplement til vårt velferdssamfunn og skaper ringvirkninger langt utover de enkelte frivillige handlingene, sier Iversen. - Vi gratulerer med lanseringen og gleder oss til å se den nye utgaven appen bli tatt i bruk!


PS: Vet du egentlig hva Kavlifondet er? Kavlifondet eier Kavlikonsernet og alt overskuddet fra konsernet deles ut til gode formål. Hver gang du kjøper noe godt fra Kavli eller Q-meieriene er du med på å muliggjøre at initiativ som Goodify kan få vokse frem.

Camilla Longva21. okt 2019