Goodify@Church

Goodify er i startfasen, men vi har allerede bidratt til 20 000 gode gjerninger over hele landet. Vårt enkle mål er å være med å skape et større engasjement for hverdagsgodhet og vårt håp er at flere gode gjerninger kan skje ved å gjøre det lettere å spørre om hjelp og letter å bidra.

Vi ønsker å mobilisere menigheter over hele landet slik at vi sammen kan bidra til at flere viktige gode gjerninger kan skje. Goodify har investert mye tid og penger i å bygge en godhetsplattform som vi har tro på at har verdi for menigheter.

HvorFOR er goodify relevant for menigheter?

  • Menigheten får et konkret verktøy som viser behov som finnes i nærområdet. Det “organiserer seg selv” og medlemmer kan enkelt bidra uten at menigheten må administrere et nytt arbeid. Lavterskel diakonalt arbeid om du vil.

  • Gjennom Goodify-appen kan både menigheten og medlemmer selv spørre om hjelp når det trengs - og legge ut tilbud om hva man kan bidra med.

  • Goodify kan bidra med å løfte fram eksempler på gode gjerninger som menigheten bidrar med.

Hvordan kan vår menighet benytte seg av Goodify?

Gjennom å oppmuntre medlemmer av menigheten til å ta i bruk Goodify-appen, vil menigheten både bidra til et større engasjement for hverdagsgodhet generelt, samtidig som man enkelt ser konkrete behov som finnes i nærområdet. I tillegg kan menigheten og medlemmer enkelt legge ut hva man kan bidra med for andre - og medlemmer kan selv spørre om hjelp når det trengs. Det enkleste er at medlemmer av menigheten selv bruker appen slik at man på denne måten unngår unødvendig administrasjon.

Noen menigheter samler også en gruppe mennesker som tar et ekstra ansvar for diakonalt arbeid og som f.eks. samles en gang pr måned går ut og gjør gode gjerninger i nærmiljøet.

Forplikter vår menighet seg til noe ved å “bli med på” Goodify? Vil det kreve mye av oss?

Nei, menigheten forplikter seg ikke til noe. Å informere ut om Goodify vil ikke kreve mye innsats og vi kan bidra med relevant materiell om ønskelig. Om menigheten vil påta seg et større ansvar, vil det f.eks. være naturlig at man regelmessig oppmuntrer medlemmer til å bidra med gode gjerninger i nærmiljøet, evt at man organiserer et effektivt diakonalt arbeid ved bruk av Goodify. Godhet smitter - og det kan være fint å la noen av dem som har fått bidra få dele dette slik at andre kan bli inspirert til å også bli med.

Hva ønsker Goodify?

Goodify ønsker ikke noe annet enn hjelp til å spre budskapet om godhet og Goodify. Menigheter betaler ikke for å knytte seg til Goodify og det er ingen forpliktelser knyttet til dette.

Fyll ut skjemaet under eller ta kontakt med Kristian D. Elgen (+47 91 58 78 14 / kristian@goodify.co) for å hører mer.