English version

Goodify - Personvern og vilkår for bruk

Innhold

 • Definisjoner

 • Formålet med Goodify

 • Personvern

  • Innsamling av personlig informasjon og autentisering

  • Lagring av brukerinformasjon

  • Hva informasjonen brukes til

  • Hvem kan få tilgang på informasjonen

  • Administrasjon av egne opplysninger

 • Vilkår for bruk

  • Bruker

  • Innholdsproduksjon

  • Skader og ødeleggelser

  • Betaling og skatt

  • Funksjoner på mobil enhet

  • Brukere under 16 år

  • Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene

  • Begrensning av ansvar

  • Endringer

  • Rettigheter til Tjenestetilbyder

  • Lenker til andre nettsteder

  • Lovvalg

 • Kontakt Goodify

Definisjoner

Goodify: Goodify AS (org. nr. 919 277 505) er et ideelt aksjeselskap som har som hovedformål å engasjere mennesker til frivillig innsats, slik at vi sammen kan møte ulike sosiale behov som finnes i samfunnet. Goodify kan også omtales som Tjenestetilbyder.

Tjenesten: Goodify er en plattform som kobler dem som trenger hjelp innimellom (“mottaker av hjelp”), med dem som vil gjøre gode gjerninger (“hjelperen”). Gjennom Goodify-plattformen kan brukere selv legge ut en forespørsel om hjelp og komme i kontakte med mennesker i nærheten som er villige til å hjelpe til. Hjelperen skal aldri kreve betaling for oppdraget og stiller således på rent frivillig basis. Mottaker av hjelp skal aldri tilby seg å betale hjelperen for hjelpen. Mottaker av hjelp er alltid selv ansvarlig for å vurdere om hjelperen er skikket til å gjennomføre hjelpen på en trygg, sikker og ellers tilfredsstillende måte. Hjelperen er alltid selv ansvarlig for å vurdere om det er trygt, sikkert og ellers forsvarlig å yte hjelpen til mottakeren av hjelp. Før en bruker kan spørre om hjelp, eller tilby seg å hjelpe andre, verifiseres brukeren gjennom at man må oppgi et mobilnummer, motta et multi-siffer pr SMS og deretter taste disse korrekt inn i appen. Ut over dette gjør ikke Goodify eller Goodifys partnere verifiseringer av brukerne. Hvor den som er i behov av hjelp aksepterer tilbud om hjelp fra en hjelper, opprettes det en chattefunksjon hvor partene kan avtale tid og sted for utførelse av oppdraget/hjelpen. Ved gjennomført oppdrag vil partene gis anledning til å rangere hverandre etter hvor god de synes tjenesten/hjelpen var (fra en til fem, med tilhørende kommentar). I tillegg gis mottaker av hjelp anledning til å gi et valgfritt beløp til et utvalg veldedige organisasjoner.

App: Tjenesten tilbys til Brukere i form av en App for mobil enhet og er rettet mot operativsystemene iOS og Android.

Bruker: Dette er de som benytter Tjenesten. Det er primært personlige brukere, men kan også være andre typer brukere som foreninger, organisasjoner, stiftelser, bedrifter eller lignende, som legger ut behov på vegne av seg selv eller andre som er i behov av hjelp, enten individuelt eller samlet. Det skal fremgå klart av brukerprofilen om det ikke er personlige brukere.

Part: Dette er brukere som har brukt Tjenesten til å inngå en avtale om å hjelpe hverandre, og de omtales da som Part/Parter/Partene i transaksjonen/Tjenesten som gjennomføres.

Formålet med Goodify

Goodify ønsker å etablere en bevegelse for gode gjerninger. Vi vet det er mange mennesker som trenger hjelp innimellom, hjelp som det offentlige eller andre ikke evner å dekke. Samtidig vet vi det er mange mennesker som ønsker å gjøre noe godt for andre, dersom terskelen for å hjelpe senkes og det ikke innebærer noen videre forpliktelser. Ved å koble disse sammen gjennom en tilrettelagt digital plattform kan vi sammen skape et varmere samfunn hvor vi bryr oss om hverandre og gir en hjelpende hånd til de som trenger det.

Vi mener at alle har noe å bidra med. Goodify er for alle, dog ikke for profesjonelle aktører som tilbyr tjenesten på kommersiell basis.

Personvernerklæring

Innsamling av personlig informasjon og autentisering

Tjenesten Goodify er bygget på tillit. Det er svært viktig for oss at Brukerne føler seg trygge på å bruke Tjenesten og vi vil derfor beskytte ditt personvern innenfor de regler som til enhver tid gjelder. Vi respekterer ditt personvern og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. Goodify sine behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge og opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig eller kommer uvedkommende i hende og slik at personopplysningslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Tjenestetilbyder, her Goodify, er behandlingsansvarlig. Gjennom å bruke Tjenesten, herunder registrere en brukerprofil på Goodify, aksepterer du og gir tillatelse til at Tjenestetilbyder behandler dine personopplysninger som beskrevet under. Vår behandling av dine personopplysninger er derfor basert på ditt samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1, om ikke annet grunnlag er angitt. Du kan på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke ved at du tar kontakt med Goodify. 

Tjenestetilbyder vil behandle dine personopplysninger for å levere tjenester til deg, samt til å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også personopplysninger for å begrense misbruk av tjenesten. Personopplysninger som samles inn for dette formål er opplysninger du selv oppgir ved registrering og bruk.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger (innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering, eller en kombinasjon av disse).

Vi registrerer personopplysninger om deg ved opprettelse av en brukerprofil og ved bruk av tjenesten. I tillegg vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss på e-post. Brukeren har mulighet til å selv legge inn informasjon i tjenesten, samtidig som Goodify også kan gjøre oppslag i relevante dataregistre for å hente ut aktuell informasjon om brukeren for å levere tjenesten (f.eks. ved verifisering av brukeren via SMS).

Lagring av brukerinformasjon

Følgende informasjon som er bruker-relatert kan være lagret i Tjenesten:

 • Mobilnummer. Dette brukes som brukeridentifikasjon og verifisering i Tjenesten, og er knyttet direkte til Appen på Brukeren sin(e) mobile enhet(er).

 • Personlig informasjon. Bostedsadresse eller lokalisering ved bruk av tjenesten lagres for å kunne knytte brukeren til en bestemt eller omtrentlig lokasjon. Dette for at oppdrag/hjelpere som gjøres tilgjengelig i tjenesten er i nærheten, hvilket er avgjørende data for tjenestens formål. I tillegg vil e-post, fødselsdato, bilde og kort beskrivelse av brukeren kunne lagres i løsningen. Bruker kan selv velge å være anonym når et spørsmål om hjelp publiseres, hvor kun fornavn og omtrentlig posisjon vises inntil en konkret hjelper eventuelt er valgt (da vises fullt navn, profilbilde og adresse).

 • Bilder. Dette laster bruker selv opp i Tjenesten. Bilder vil lagres i Tjenesten, men strippes for metadata. Bilder vil lagres og behandles i henhold til krav i norsk personvernlovgivning.

 • Personlig innstillinger. Brukeren kan sette innstillinger for Appen (f.eks. varslingsinnstillinger) og endre hvor mye informasjon om seg selv man ønsker å dele via Tjenesten.

 • Innhold. Dette er tekst Brukeren genererer ved bruk av Tjenesten (slik som forespørsler, tilbud, generell kommunikasjon/chat med andre brukere og evaluering av andre brukere).

 • Bruk av App. Tjenesten kan registrere hvordan Brukerne benytter Tjenesten, herunder hvilke sider man er inne på og kommunikasjon med andre Brukere.

 • Teknologi. Ved bruk kan det registreres teknisk informasjon rundt den mobile enheten (som f.eks. type enhet og operativsystem).

Hva informasjonen brukes til

 • Skape en god og effektiv tjeneste. Hovedformålet med brukerinformasjonene er å kunne legge til rette for en god og effektiv Tjeneste som kobler Brukere som er i behov av hjelp, med Brukere som ønsker å gjøre en god gjerning.

 • Korrigere bruk i tråd med formålet. Goodify-plattformen er ingen arena for salg av varer eller tjenester. Plattformen skal ikke benyttes til forespørsler om pengebidrag eller varer av større verdi, og den er ikke til bruk for kommersielle aktører. Tjenesten skal fremme gode gjerninger og Goodify vil bruke informasjon til å veilede Brukerne, samt ta bort oppdrag som ikke er i tråd med formålet, eller oppdrag/chat som kan fremstå støtende eller upassende.

 • Kontinuerlig forbedring av Tjenesten. Informasjonen som er lagret om brukeren vil benyttes for å forbedre Tjenesten, både til å finne feil og forbedre kundeopplevelsen. Goodify har rett til å kontakte brukeren med det formål å forbedre Tjenesten, for eksempel i form av spørreundersøkelser. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig.

 • Analysere marked og forstå trender. Statistikk på aggregert nivå og segmenter på for eksempel demografi og geografi kan bli brukt for å analysere bruksmønster og hvordan aktivitet og trender utvikler seg.

 • Brukertilpasset tilbud. Goodify kan tilby annonser, anbefalinger eller reklame basert på bruksmønster eller basert på brukerens kundesegment. Brukeren vil ha tilgang på funksjonalitet i Appen for å slå av denne type kommunikasjon.

 • Forebygge useriøs aktivitet. Goodify overvåker aktiviteten i løsningen og kan reagere på mistenkelig eller upassende bruk, identifisert gjennom bruksmønster eller gjennom innrapportering fra andre Brukere. Goodify har anledning til å ekskludere Brukere som misbruker Tjenesten, herunder legger ut upassende, støtende eller mistenkelig innhold.

Hvem kan få tilgang på informasjonen

 • Andre brukere av Goodify vil kunne bli presentert informasjon som profilbilde, navn, alder, kort beskrivelse av bruker, evalueringer av tidligere oppdrag som hjelper eller mottaker av hjelp og omtrentlig lokasjon/bosted eller eksakt adresse fra andres profil, samt hvilket autentiseringsnivå de har. Hvor Bruker velger å være anonym, vil andre Brukere av Goodify ikke se vedkommendes etternavn eller bilde før en hjelper er valgt til å løse den konkrete forespørselen. Nøyaktig lokasjon vil kun gjøres tilgjengelig for den hjelper som tilbyder selv har akseptert som hjelper.

 • Tredjepartsleverandører vil få de opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre autentisering av en bruker, eller for å kunne gjøre oppslag i dataregistre.

 • På direkte forespørsel fra offentlige etater (eks Politi, Skatteetaten) – der disse har lovhjemmel for å kreve informasjon fra Tjenesten - vil Goodify kunne gi fra seg etterspurt informasjon.

 • Goodify kan gi fra seg data til forskningsrelaterte formål. Detaljer om enkeltindivider skal anonymiseres, eller data gis på aggregert nivå.

 • Goodify kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne. Databehandler som mottar personopplysninger vil være underlagt taushetsplikt og kan ikke bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelse av tjeneste for Goodify

Tjenestetilbuder vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår under dette kapittel, med mindre vi har innhentet samtykke, eller blir pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse.

Administrasjon av egne opplysninger

 • For Brukere som selv ikke legger inn adresse, kan man la Tjenesten lokalisere ens posisjon som Bruker kan akseptere. Adresse/lokalisering kan endres via innstillinger i egen profil.

 • For sletting av egen bruker må man kontakte Goodify. Brukeren vil da bli slettet fra Goodify, men innsamlet data kan bli oppbevart i inntil seks måneder for å ivareta informasjonsbehov ovenfor andre brukere eller offentlige myndigheter, dog ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

 • Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

 • Dersom du mener at Goodify handler i strid med denne personvernerklæring eller i strid med gjeldende lovgivning, vil vi gjerne høre fra deg. Du har også anledning til å fremme en eventuell klage til Datatilsynet. 

Vilkår for bruk

Vennligst les disse brukervilkårene for Goodify ("Brukervilkårene") før du bruker nettstedet under domenet goodify.co eller Goodify-appen.

Goodify AS (org.nr. 919 277 505) har adresse; Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo.

Din tilgang til og bruk av Goodify er betinget av at du aksepterer disse Brukervilkårene. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til Tjenestetilbyder.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi deg kontakte oss på support@goodify.co.

Bruker

 • Bruker skal alltid oppgi fullstendige og korrekte personopplysninger. Brukeren skal ikke fremstå med annet navn enn sitt eget i Goodify og er ansvarlig for at opplysninger som gis er sanne og nøyaktige til enhver tid. Ved å opprette en brukerprofil samtykker du i at Goodify kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

 • Med unntak av personer eller virksomheter som har uttrykkelig tillatelse til å opprette oppdrag / konto på vegne av andre, eller en gruppe mennesker (eks. sykehjem, men også andre som vil opprette et oppdrag “på vegne av sin mor”), tillater ikke Goodify at du oppretter oppdag / konto for andre enn deg selv, og du samtykker i at du ikke vil gjøre dette.

 • Bruker kan ikke registrere et brukernavn som kan være egnet til å forveksles med en annen, eller som på annen måte kan være støtende, vulgært eller uanstendig.

 • Passord tilknyttet din profil er strengt personlig og du er selv ansvarlig for at dette ikke gjøres tilgjengelig for andre.

 • Bruker er ikke pliktig å laste opp profilbilde. Det anbefales imidlertid å laste opp bilde, da dette kan gjøre det enklere å motta respons på sine henvendelser, når andre ser hvem en er. Bruker skal ikke fremstå med annet bilde enn av seg selv i Goodify.

 • Bruker må legge inn adresse/lokasjon over hvor vedkommende befinner seg. Dette da mottaker av henvendelser må vite hvor hjelp skal utføres.

 • En bruker kan velge å be om hjelp anonymt, hvor etternavn og profilbilde vil være skjult inntil bruker har valgt en konkret hjelper. Omtrentlig lokasjon vil likevel framkomme. Ved aksept av hjelper, vil tilbyder få opplyst hvor vedkommende befinner seg, men hvor andre som har tilbudt hjelp ikke mottar denne informasjon.

 • Goodify har rett til å slette eller deaktivere oppdrag eller brukere etter eget skjønn og uten at dette gir krav på noen kompensasjon.

 • Hjelperen skal aldri kreve betaling for oppdraget og stiller således på rent frivillig basis. Mottaker av hjelp skal aldri tilby seg å betale hjelperen for hjelpen.

 • Mottaker av hjelp er alltid selv ansvarlig for å vurdere om hjelperen er skikket til å gjennomføre hjelpen på en trygg, sikker og ellers tilfredsstillende måte. Hjelperen er alltid selv ansvarlig for å vurdere om det er trygt, sikkert og ellers forsvarlig å yte hjelpen til mottakeren av hjelp.

 • Før en bruker kan spørre om hjelp, eller tilby seg å hjelpe andre, verifiseres brukeren gjennom at man må oppgi et mobilnummer, motta fire siffer pr SMS og deretter taste disse korrekt inn i appen. Ut over dette gjør ikke Goodify eller Goodifys partnere verifiseringer av brukerne.

 • Profesjonelle aktører som benytter tjenesten på vegne av seg selv eller en gruppe mennesker, plikter å fremstå med virksomhetens navn.

 • Profesjonelle aktører som tilbyr tjenester på kommersiell basis har for tiden ikke tilgang til tjenesten og vil bli slettet uten varsel. Goodify tar forbehold for at disse kan bli nektet tilgang til tjenesten når og hvis den for framtiden gjøres tilgjengelig for slike profesjonelle aktører.

 • Goodify skal holde orden på hvilken verifisering man har gjennomført på brukere.

 • Alle brukere er pålagt full taushet i forhold til informasjon man mottar om andre brukere gjennom bruk av tjenesten. Dette gjelder både ved direkte bruk av tjenesten og ved eventuell senere dialog mellom brukerne utenfor tjenesten.

Goodify anmoder alle brukere til å opptre med respekt overfor andre brukere. Bruk sunn fornuft og utvis varsomhet, både når man benytter Appen, men også i møte med andre brukere. Goodify ønsker brukere som oppriktig er i behov av hjelp og/eller brukere som oppriktig ønsker å gjøre noe godt for andre.

Innholdsproduksjon

 • Bruker skal påse at det man publiserer i tjenesten er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål. Det er ikke lov å publisere innhold som bidrar til eller oppfordrer til straffbare handlinger eller på annet vis er i strid med norsk lov, eller som krenker personvernet eller opphavsrettigheter. Det er forbudt å publisere innhold i strid med diskrimineringslovgivningen. Innhold som publiseres i strid med dette punkt må påregnes slettet eller endret uten varsel.

 • Det som publiseres i tjenesten skal være behov for hjelp. Det er således ikke anledning til å benytte Tjenesten til salg av varer eller tjenester, ei heller til avhending av varer eller tjenester (eks: “gis bort”). Atter videre kan Tjenesten ikke benyttes til forespørsler om pengebidrag eller varer av større verdi. Goodify kan slette eller endre innhold som ikke samsvarer med tjenestens formål, uten forvarsel.

 • Brukeren har rettighet til alt innhold som man selv publiserer i tjenesten. Dette inkluderer bilder og tekst.

 • Brukeren kan ikke kopiere, distribuere, publisere eller selge informasjon fra Tjenesten.

 • Brukere oppfordres til å utvise varsomhet ved publisering, herunder ikke publisere innhold som kan være støtende, upassende eller ikke i tråd med Tjenestens formål.

Skader og ødeleggelser

 • Brukerne har selv ansvaret og risikoen for de tjenester og handlinger de avtaler gjennom Tjenesten. Dette inkluderer at de selv må vurdere alle forhold rundt arrangementet når man inngår en avtale. Bruker oppfordres til å utvise varsomhet ved bruk av Tjenesten.

 • Goodify er ikke ansvarlig for eventuell skade eller ødeleggelse på gjenstander eller annet som bruker har gitt annen bruker tilgang på, gjennom Tjenesten. Dette ansvaret faller utelukkende på de involverte Parter og det er de enkelte Parters ansvar å inngå en avtale som står i forhold til den hjelpen som tilbys.

 • Goodify er ikke ansvarlig for eventuell skade som måtte påføres bruker direkte eller indirekte ved bruk av Tjenesten. Dette ansvaret faller utelukkende på de involverte Parter i avtaleforholdet og det er de enkelte Parters ansvar å inngå en avtale som står i forhold til den hjelpen som tilbys.

 • Bruker oppfordres til å kontakte Goodify dersom man opplever at andre brukere misbruker tillitsforholdet i Tjenesten.

Betaling og skatt

 • Goodify tjenesten er gratis og det skal ikke utbetales noen kompensasjon til den andre part for mottatt hjelp/tjeneste. Dersom bruker allikevel velger å utbetale en kompensasjon for hjelp tilbudt gjennom Tjenesten må dette organiseres direkte mellom Partene. Goodify er ikke part i et slikt oppgjør og fraråder partene å avtale noen form for kompensasjon, da dette er i strid med Tjenestens formål. Gode gjerninger er gratis.

Funksjoner på mobil enhet           

For å gjøre Tjenesten så enkel og brukervennlig som mulig å bruke ber vi om tilgang til noen funksjoner på den mobile enheten. Disse inkluderer:

 • Pushutsending. Push-utsendelse på telefonen er foretrukket varsling for relevante forespørsler eller samtaler man har gående med andre personer. Det anbefales sterkt å aktivere push-varsel, slik at man registrerer innkomne behov, samt innkomne samtaler.

 • Bildefunksjoner. Appen ber om tilgang til Kamera og Bildegalleri for å kunne legge ut eget profilbilde eller legge ved et bilde i samtaler.

 • Lese SMS. Den eneste informasjon som hentes ut fra SMS er autentiserings-koden som mottas ved innlogging med mobilnummer. Tjenesten har da mulighet til å automatisk legge inn autentiseringskoden (avhenger av mobiltelefon), og sparer brukeren for å taste denne manuelt.

Aldersgrense

Tjenesten skal ikke benyttes av personer under 16 år.

Vi forutsetter at tjenester som etterspørres ikke bryter norsk lov, og at arbeid for ungdom følger norsk lov og Arbeidstilsynets regler. Les mer om Ungdom i Arbeid på Arbeidstilsynet sin nettside.

Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene

Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

Tjenestetilbyder har rett til fritt å avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig på goodify.co og i Goodify-appen umiddelbart opphøre.

Begrensning av ansvar

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på goodify.co og i Goodify-appen tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, person, tap av data, eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

Endringer

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på goodify.co. Dersom endringene i Brukervilkårene etter Tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på goodify.co minimum 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på goodify.co godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Rettigheter til Tjenestetilbyder (Goodify)

Tjenestetilbyder og dens tjenester, innhold (unntatt ditt Brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Tjenestetilbyder og dens lisensgivere. Tjenestetilbyder er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig på goodify.co eller i Goodify-appen.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Tjenestetilbyder.

Tjenestetilbyder har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Tjenestetilbyder ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Oslo tingrett er rett verneting ved rettslig konflikt.

Kontakt Goodify

Har du spørsmål til Goodify, eller vil be om retting/sletting, kan du kontakte oss på support@goodify.co.